יום שישי, 26 בדצמבר 2008

הגבלת עישון בקמפוס

מתוך פרוטוקול ישיבת מועצה 4 לשנת 2008:

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מועצה 9.04.08

...
הצעת החלטה: 3. הגבלת עישון בקמפוס /שי גוטנר ( המשך מישיבה קודמת – מצ"ב נספח )

מתוך ההכרה בכך שהאוניברסיטה צריכה לדאוג לשמירה על בריאות הסטודנטים, האגודה תפעל מול הנהלת האוניברסיטה כדי שהאוניברסיטה תאמץ את ההמלצות שלהלן בתור תקנות מחייבות, בשילוב מסרים חינוכיים:

יוגבל העישון במקומות שיכולים להיות מטרד לסטודנטים ועובדי אוניברסיטה.
בפרט, לא ניתן יהיה לעשן במרחק של פחות מחמישה מטרים מהמקומות הבאים:

א. דלת כניסה לבנין.
ב. שער כניסה לאוניברסיטה.
ג. עמדת תשלום של מזון או שתיה.

תוצאות ההצבעה: ( בעד: 20 ,נגד: 9 , נמנע: 6)
...


הצעת ההחלטה התקבלה, אך לא יושמה עדיין.
הופתעתי החודש לראות בסמוך לעמדת השומר בשער 14 (לימודי חוץ) שלט האוסר על עישון בקירבת השער. שאלתי את השומר מדוע הוצב השלט, ונאמר לי שאחת מעובדות האוניברסיטה התלוננה על כך שהשומר עישן בזמן שנכנסה בשער. השלט הוצב בעקבות תלונת העובדת.
נכנסתי שוב באותו שער שבועיים לאחר מכן, וראיתי שהוסר השלט האוסר על עישון ליד השער. התברר לי שמי "שנתן את ההוראה" לשים את השלט אינו עובד עוד באוניברסיטה.

אני מקווה שאותה "יוזמה מקומית" תשפיע על המדיניות הרשמית של האוניברסיטה.


שי

ארגון הסגל האקדמי הזוטר - נחתם הסכם השכר החדש


22/12/2008

לכבוד,
חברי ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות

שלום רב,

הנדון: נחתם ההסכם הקיבוצי הארצי

אנו שמחים לבשר לכם כי ביום ראשון, 14.12.2008 , נחתם בירושלים ההסכם הקיבוצי
הארצי בין הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לבין ועד ראשי
האוניברסיטאות (ור"ה). על ההסכם הארצי חתמו חמש אוניברסיטאות: תל-אביב, העברית,
בן-גוריון, חיפה ובר-אילן. בטכניון טרם הושלם המו"מ המקומי שנלווה לארצי, ולמרות שנציגי
ארגון הסגל האקדמי הזוטר בטכניון בקשו לחתום על ההסכם, סירבה הנהלת הטכניון לעשות
כן.
להלן נוסח ההסכם במלואו:
http://www.zutar.org.il/subpages/employment_new_agreement.html

וקיצור הדיווחים בתקשורת על חתימת ההסכם (כולל וידאו מטקס החתימה!):
http://www.zutar.org.il/subpages/news_media.html

ההסכם הקיבוצי הארצי שנחתם מהווה מהפיכה בהעסקת הסגל האקדמי הזוטר. מסלולי
ההעסקה הפוגעניים של המורים מן החוץ ועוזרי- ההוראה תוקנו מן היסוד והם כוללים עתה
העסקה לשנה שלמה (תשלום שכר מלא של ששה חודשים לסמסטר) וזכויות סוציאליות
ואקדמיות. כמו כן, יקבלו חברי הסגל האקדמי הזוטר תוספות השכר (פיצוי שחיקה), בהמשך
להסכם הסגל האקדמי הבכיר, רטרואקטיבית לחודש ינואר 2008 . בנוסף, ההסכם מתקן
עיוותים שפגעו בחברי הסגל האקדמי הזוטר מזה שנים רבות, ובכלל זה איסור על העסקה
"לפי שעות", איסור "התנדבות להוראה", אפשרות לחופשה ללא תשלום (חל"ת), אפשרות
למינוי במשך יותר משנה אחת, ועוד.

בהסכם זה, הסגל האקדמי הזוטר והמורים "מן החוץ" בכללם, הגיעו להישג שאף קבוצת
עובדים לא-מאורגנת אחרת לא הצליחה להשיג בישראל בעשור האחרון – התארגנות,
התאגדות, וחתימה על הסכם קיבוצי המשפר באופן משמעותי את השכר ואת תנאי העבודה.
הוכחנו שהתארגנות עובדים יכולה להביא לשינוי עמוק ומשמעותי בדפוסי ובתנאי עבודה.

עיקרי ההסכם

1. הצמדה לשכר הסגל הבכיר
השכר של כלל חברי הסגל האקדמי הזוטר יעודכן רטרואקטיבית לינואר 2008 בדומה להסכם הסגל
הבכיר מתאריך ה – 18 לינואר 2008 . הפרשי שכר אמורים להתקבל כבר במשכורת דצמבר.
אחוזי התוספת:
1. "תוספת שחיקה": בינואר 2008 , כל מרכיבי המשכורת עולים ב 4.67%- . בינואר
2009 , תוספת השחיקה תעלה ל 9.34%- ובדצמבר 2009 תוספת השחיקה תעלה
. ל 14%-
2. "הסכם ההסתדרות": בנוסף, מינואר 2008 מתווספת עוד תוספת למרכיבי
השכר הבסיסי של 1.4% , כחלק מהסכם ההסתדרות שמוחל גם על הסגל האקדמי.
מדצמבר 2008 תעמוד התוספת על 2.8% ומדצמבר 2009 תעמוד התוספת על
.4.7%
סה"כ, בתוספת חישובי ריבית דריבית, וע"פ נתוני ות"ת, מדובר בתוספות שכר
. מצטברות של 19.358% , עד סוף 2009
לגבי מורים מן החוץ בלבד, עדכון שכרם מתבצע על פי מנגנון מיוחד ע"פ ארבעת דרגות הסגל
האקדמי הבכיר (ב 2008- , השינויים בשכר הם 9.5% בטבלאות של ינואר, ועוד
1.38% בדצמבר). בתום כל הפעימות, עד סוף 2009 , צפויים תעריפי השכר של
. מורים מן החוץ להתעדכן ב 20.93%-
:( להלן טבלאות השכר החדשות של ות"ת (בינתיים, עד סוף 2008
http://www.che.org.il/tables/univer.html

לצערנו, ועדי המרצים במכללות לא השתתפו במאבקנו זה. אנו מקווים כי נושא המורים "מן
החוץ" יוסדר גם במכללות במהרה.

לצד הסכם ארצי זה סוכמו באוניברסיטאות השונות נספחים או הסדרים מקומיים בסוגיות כמו
יישום ההסכם, חריגים מוסכמים, או הסכמות בנושאים שההסכם הארצי אינו מתייחס אליהם.

אנו רוצים להודות מקרב לב לשרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, שדחפה לתיקון ההיסטורי
בהעסקת הסגל האקדמי הזוטר, ועמדה מאחורינו לאורך כל הדרך. תמיכתה האיתנה היוותה
בסיס חשוב להצלחת המאבק.

לסיום, ברצוננו להודות באופן אישי לניצן הדס, יו"ר הפורום המתאם לשעבר, שליווה את
המשא ומתן לאורך כל הדרך, ולד"ר אלי להר, יו"ר הפורום המתאם הקודם, שבהנהגתו החל
המאבק הנוכחי, ושהמשיך ללוותו גם לאחרי סיום תפקידו.
בברכה,

ד"ר דניאל מישורי
ראש צוות המו"מ
שיאון קורן
יו"ר הפורום המתאם

יום שני, 24 בנובמבר 2008

Fourth Israeli Seminar on Computational Game Theory

The fourth Israeli Seminar on Computational Game Theory will be held on Wednesday, December 31, 10:00AM -- 4:30PM in Microsoft Israel R&D Center, 13 Shenkar St. Herzliya.
For details see the seminar's web page:

Please register by sending an email to ac-ildc@microsoft.com with your name and affiliation until December 15.

The organizers: Michal Feldman, Noam Nisan, Moshe Tennenholtz

Schedule:
Yuval Peres, Random-Turn Hex and Other Selection Games
Sarit Kraus, Intelligent Randomization for Physical Security
Ariel Procaccia, Approximating Lewis Carrol's Voting Rule
Shahar Dobzinski, Multi-Unit Auctions with Budget Limits
Sergiu Hart, Dynamics and Equilibrium

יום ראשון, 23 בנובמבר 2008

הזמנה להגשת מועמדות ל StandWithUs Fellowship—תכנית לדיפלומטיה ציבורית


תוכנית ה-StandWithUs Fellowship הינה תוכנית הכשרה והעשרה בדיפלומטיה ציבורית הפועלת בשיתוף התאחדות הסטודנטים ומשרד החוץ ופותחת בימים אלה את ההרשמה לשנתה השלישית בקמפוסים ברחבי הארץ.

התוכנית מבוססת על מפגשים דו-שבועיים בהם נחשפים המשתתפים למגוון תחומים הכוללים טכניקות הסברה, עמידה בפני קהל, עיצוב והעברת מסרים, תכנון וניהול פרויקטים, תדמית ישראל בעולם, החברה הפלסטינית וסוגיות מפתח בעולם הדיפלומטיה. הסטודנטים בתוכנית יצאו במהלך השנה לסיורים אסטרטגיים באתרים "בוערים" בסדר היום הציבורי וייפגשו עם דוברים ומומחים מהטובים בתחומם.

החברים בתוכנית יתלוו למשלחות מרחבי העולם המבקרות בארץ ונבחרים אף יזכו להשתתף בועידות בינלאומיות ויצאו להתמחויות בארגונים ומוסדות שונים ברחבי אירופה וארצות הברית.

לפרטים נוספים והרשמה:
http://www.standwithus.co.il/articlenav.php?id=6


או פנו לאופיר, רכז אוניברסיטת תל אביב:
טלפון: 052-409-9971 Email: ophir.peleg@standwithus.com


יום ראשון, 16 בנובמבר 2008

CS/Math M.Sc./Ph.D. Students/Alumni - Email and Homepage for Life

כדי לקבל כתובת דואר אלקטרוני קבועה ואתר בית קבוע, יש למלא את הטופס הבא:

http://www.cs.tau.ac.il/helpdesk/forms/email4life/newuser_form.php

לאחר מילוי הפרטים בטופס, יש להדפיס את הדף שהתקבל ולחתום עליו.
את הטופס החתום יש להביא לגלית, במזכירות ביה"ס למדעי המחשב, או לשלוח אותו לפקס 03-6409357, כאשר בראש העמוד כתוב "עבור גלית הרצברג".

בוגרים - נא לשלוח לי את כל קבצי אתר הבית שלכם בקובץ ZIP לכתובת shai.gutner@cs.tau.ac.il

לפרטים נוספים:

http://www.cs.tau.ac.il/research/shai.gutner/tau-cs-math.html


אשמח לעזור בכל שאלה או בעיה.

שי

יום חמישי, 6 בנובמבר 2008

Invitation to the CPIIS Kickoff Day

The event will take place at the Green Villa on the campus of Tel Aviv University,
Thursday November 20 between 8:30am-5pm.
For more details on the program and the institute please check out
For the schedule, see here:

יום רביעי, 5 בנובמבר 2008

ארגון הסגל האקדמי הזוטר - מחר 12-14 - שביתת אזהרה ואסיפת הסברה

מחר, יום חמישי, ה- 6.11, בין השעות 12-14, תיערך שביתת אזהרה כתוצאה מאי ישום הסכם השכר החדש ובעקבות כך שנושא המלגות עדיין לא הוסדר.

במהלך ההשבתה לא יתקיימו תרגולים, מעבדות, שיעורים, נוכחות בשיעורים, וכל תעסוקה אחרת של חברי הסגל האקדמי הזוטר: עוזרי הוראה, אסיסטנטים, מדריכים, מורים מן החוץ 1 א' ו - ב', מורים במסלול מקביל (מורה עוזר, מורה משנה), מורים בחוזה ביחידה לשפות ומלגאים.

בזמן השביתה, החל משעה 12, תתקיים אסיפת הסברה באולם כס המשפט בבניין טרובוביץ

יום שישי, 31 באוקטובר 2008

פסטיבל סמולבמה בשבוע הראשון ללימודים


פסטיבל סמולבמה מתקיים בפעם השביעית השנה.

2-6 בנובמבר כל ערב בין השעות 18:00-23:00 בפקולטה לאומנויות, בניין מקסיקו.

בפסטיבל השנה שבע הפקות מקור אשר נכתבו ובוימו על ידי סטודנטים ובוגרים של הפקולטה לאומנויות. כל ההצגות נעות בין 20 ל-50 דקות.

מעבר לכך יהיו מופעי חוצות, ברז בירה מוזל ובר תאטרון עם הקרנות של סרטי סטודנטים, הקראות והפתעות נוספות.
פרטים באתר:יום שלישי, 28 באוקטובר 2008

אי-פתיחת שנת הלימודים

סטודנטים יקרים,

כפי שהדברים נראים כרגע, הסיכויים ששנת הלימודים תיפתח כסדרה הולכים ומתמעטים מיום ליום. משרד האוצר קיצץ בשנים האחרונות עוד ועוד בתקציבי ההשכלה הגבוהה, עד למצב בו היום אין לאוניברסיטאות כסף כדי לפתוח את השנה. למרות הבטחותיה של הממשלה כי יתווספו לתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה עוד 2.4 מיליארד ש"ח, הכסף טרם הועבר והאוניברסיטאות נמצאות בגרעונות של מאות מיליוני שקלים.
נשיא האוניברסיטה שלנו, פרופ' צבי גליל, יחד עם נשיאי שאר האוניברסיטאות, אומרים במפורש כי אין ביכולתם לשלם בשנה הקרובה את שכר המרצים והמתרגלים, את שכר הספרניות, עובדי הניקיון וכן הלאה, או לשלם את חשבונות החשמל או המים של בנייני הקמפוס. במצב הנוכחי - האוניברסיטאות פשוט לא תיפתחנה.
בחודשים האחרונים חששנו כי ניקלע לשביתה של הסגל האקדמי הזוטר או שניאלץ אנו להיאבק כנגד העלאה בשכר הלימוד בניגוד להתחייבות הממשלה. אבל, כפי שהדברים נראים כרגע, לא יהיו השנה שביתות ולא מאבקים על שכר. ממש כמו שמשרד האוצר סגר בשנים האחרונות מעונות לחוסים או מוסדות תרבות בשל קיצוץ תקציבים, כך תיסגר גם האוניברסיטה שלנו.
יש לנו שבוע כדי לנסות ולהציל את שנת הלימודים. אגודת הסטודנטים, בשיתוף עם אגודות סטודנטים אחרות, מארגנת הפגנה מול משרד האוצר בירושלים ביום רביעי הקרוב בשעה 17:00 (יש הסעות מכיכר אנטין, ליד דיונון, בשעה 15:30). ביום שלישי הקרוב תתקיים ישיבת פעילים בבניין מיטשל בשעה 18:00.
אני מבקש מכם לעשות את המאמץ ולהגיע להפגנה ולישיבה, ולהירשם במטה המאבק כדי לקבל פרטים על פעילויות נוספות - אם כי אני מקווה שלא יהיה בהן צורך.

אתר האגודה (לפרטים אודות פעילויות) - http://www.student.co.il/
מטה המאבק - http://www.student.co.il/?CategoryID=519&ArticleID=2687

יום חמישי, 19 ביוני 2008

Email and Homepage for Life - Electronic Form - for CS & Math graduate students & alumni

As you know, the current University Email and Homepage are no longer available soon after graduation.

Ph.D. alumni and students as well as M.Sc. alumni and students that have a advisor can now get the permanent Email firstname.lastname@cs.tau.ac.il or firstname.lastname@math.tau.ac.il and the permanent Homepage www.cs.tau.ac.il/research/firstname.lastname or www.math.tau.ac.il/research/firstname.lastname

For example, I am now using the Email4Life shai.gutner@cs.tau.ac.il and the Homepage4Life www.cs.tau.ac.il/research/shai.gutner

So just fill the following electronic form:

http://www.cs.tau.ac.il/helpdesk/forms/email4life/newuser_form.php

After filling the form, you will be asked to print it and sign it. Then, you can either give it to Larisa (Schreiber, second floor) or send the signed form by fax to 03-6409357 (write at the top "For Larisa").

Some technical information:

Messages sent to your Email4Life will be forwarded to the e-mail you write in the electronic form.

For students, your Homepage4Life will be linked to your current home page. As for alumni, you need to put all the files of your web site in one zip file and send it with the subject "Email and Homepage for Life – FirstName LastName" to me at shai.gutner@cs.tau.ac.il

יום שני, 12 במאי 2008

Email and Homepage for Life - Important notice!

כדי לסיים את תהליך ההרשמה יש לשלוח את הטופס שמילאתם, כקובץ מצורף בפורמט המקורי RTF (לא סרוק ובלי החתימה כמובן) לכתובת system@cs.tau.ac.il עם הנושא:
"Email and Homepage for Life – FirstName LastName".
(זאת בנוסף לעותק שיש להביא ללריסה, או לשלוח בפקס - ראו בהמשך).

אני מתנצל על הטירדה. אנו פועלים לכך שבקרוב התהליך יהיה פשוט וממוכן.
שימו לב: למי שעדיין לא הביא טופס ללריסה, ניתן גם לשלוח את הטופס החתום לפקס 03-6409357, ולציין בראש העמוד "עבור לריסה".
יש למלא את כל הפרטים בטופס, ובפרט את שם המנחה/מנחים.

הטופס מופיע בקישור:http://www.cs.tau.ac.il/research/shai.gutner/EmailHomepage4Life/EmailHomepage4LifeCS.rtf

יום שישי, 2 במאי 2008

אירועי פתיחת הסמסטר, טקס יום הזכרון ואירועי יום העצמאות

אירועי פתיחת הסמסטר 4-6 במאי.

ביריד פתיחת סמסטר ב' יוקמו שני אוהלים מרכזיים בהם יינתנו מגוון שירותים:

  • אוהל אגודת הסטודנטים, בו תתקיים הגרלת תווי חניה ויחולקו בירות במחיר סמלי של שקל אחד, כתרומה ליירוק הקמפוס;
  • אוהל שירותים נוסף, בו יינתנו שירותים ע"י עיריית תל אביב-יפו (כמו הנחות בארנונה, תשלום קנסות ושירותים נוספים) והמוסד לביטוח לאומי (תשלומי חובות, אישורים בנושא גמלאות, הגשת תביעות, אישורים על אי-עבודה וכדומה)
  • דלפק שירות של משרד הפנים ימוקם בלובי של בניין גילמן (הפקולטה למדעי הרוח). בדלפק יינתנו כל שירותי משרד הפנים שאינם כרוכים בתשלום, כמו הארכת תוקף דרכון ושינוי כתובת.

לפרטים נוספים: http://www.student.co.il/?CategoryID=706&ArticleID=2816&Page=1

אירועי יום הזכרון ויום העצמאות:

ביום ראשון, 4 במאי, בשעה 12:00 יתקיים טקס יום הזכרון, בזמן הטקס לא יתקיימו לימודים וכולכם מוזמנים להשתתף בו.

ביום שני, 5 במאי, ייערך במסגרת אירועי פתיחת הסמסטר הפנינג עצמאות מיוחד בקמפוס, לציון 60 שנה למדינת ישראל- עם מוזיקה ישראלית, דוכני מזון ישראלי, תערוכות "עולים מציירים עצמאות 60" ו"קליק עם אודי- תמונות של תקווה", פאנל עולים מיוחד, הרצאות מגוונות מאנשי ציבור ואקדמיה, מופע "רוק בצהריים" ועוד הפתעות בצבעי כחול ולבן. בשעה 13:45 ישא ברכות יו"ר הסוכנות היהודית, מר' זאב ביילסקי.

לפרטים נוספים על הרצאות:

http://www.student.co.il/?CategoryID=704&ArticleID=2841&Page=1


יום שלישי, 22 באפריל 2008

Email and Homepage for Life

כפי שאתם יודעים, כתובת הדואר האלקטרוני ואתר הבית שלכם באוניברסיטה לא יהיו זמינים זמן מה לאחר סיום הלימודים.

תלמידי תואר שלישי במדעי-המחשב, וכן תלמידי תואר שני במדעי-המחשב שיש להם מנחה, זכאים לקבל כתובת דואר אלקטרוני קבועה ואתר בית קבוע.

לפיכך, מומלץ כבר עכשיו להתחיל להשתמש בכתובת הדואר E-mail4Life ובאתר הבית Homepage4Life.
לדוגמה, אני משתמש בכתובת דואר האלקטרוני הקבועה shai.gutner@cs.tau.ac.il ובאתר הבית הקבוע
http://www.cs.tau.ac.il/research/shai.gutner
כדי לקבל את כתובת הדואר firstname.lastname@cs.tau.ac.il ואתר הבית www.cs.tau.ac.il/research/firstname.lastname יש למלא את הטופס המופיע בקישור:http://www.cs.tau.ac.il/research/shai.gutner/EmailHomepage4Life/EmailHomepage4LifeCS.rtf
לאחר מילוי הטופס, יש להדפיס אותו ולהחזיר אותו חתום ללריסה (משרד ראש ביה"ס למדעי-המחשב, קומה 2 בשרייבר).
ברצוני להודות לסוני, אמיתי ומוטי על העבודה המשותפת שהביאה להגשמת יוזמה זו.

יום שבת, 12 באפריל 2008

הגבלת עישון בקמפוס והצעות החלטה נוספות

בישיבת האחרונה של מועצת אגודת הסטודנטים, הצגתי את ההצעה "הגבלת עישון בקמפוס". ההצעה התקבלה ברוב קולות, ולהלן הנוסח שלה:

הגבלת עישון בקמפוס:

מתוך ההכרה בכך שהאוניברסיטה צריכה לדאוג לשמירה על בריאות הסטודנטים, האגודה תפעל מול הנהלת האוניברסיטה כדי שהאוניברסיטה תאמץ את ההמלצות שלהלן בתור תקנות מחייבות, בשילוב מסרים חינוכיים:
יוגבל העישון במקומות שיכולים להיות מטרד לסטודנטים ועובדי אוניברסיטה.
בפרט, לא ניתן יהיה לעשן במרחק של פחות מחמישה מטרים מהמקומות הבאים:

א. דלת כניסה לבנין.
ב. שער כניסה לאוניברסיטה.
ג. עמדת תשלום של מזון או שתיה.

++++++++++++++++++++++++++++++++

בישיבה האחרונה העליתי גם את ההצעה "נקיון בקמפוס" ובישיבה שלפניה את ההצעה "משאלים ממוחשבים".
לצערי, הצעות אלו לא התקבלו.

נקיון בקמפוס:
א. מתוך הכרה בכך שנקיון הקמפוס הינו אחד השירותים הבסיסיים שהאוניברסיטה מספקת לסטודנטים ולעובדי האוניברסיטה, האגודה תפעל לקידום הנושא, כדי שהאוניברסיטה תאמץ את ההמלצות שלהלן, בשילוב מסרים חינוכיים רלוונטיים.
ב. יוגבר הפיקוח על נקיון השירותים. במידת הצורך, סטודנטים ועובדים יוכלו לדווח על בעיות באמצעות פורום באינטרנט או פניה לגורם מתאים.
ג. לצורך שיפור ההגיינה, יותקנו בשירותים גלילי נייר לניגוב ידיים.
ד. תאסר השלכת אשפה (בפרט, בדלי סיגריות) על הריצפה או הדשא (או בכל מקום שאינו פח אשפה).
ה. תבחן האפשרות למנות "נאמן נקיון" שיפקח על מצב הנקיון.

משאלים ממוחשבים:
א. במערכת "מידע אישי לתלמידים" (או במערכת ממוחשבת אחרת) תתווסף האפשרות לקיים משאל בקרב כלל הסטודנטים.
ב. לפני כל החלטה של האגודה הקשורה בשיבוש הלימודים, יתקיים משאל בקרב כלל הסטודנטים.
בפרט, לפני כל החלטה על שביתת סטודנטים או נעילת שערים, יתקיים משאל.
ג. תוצאות המשאל ישמשו לקבלת התרשמות מהלך הרוחות בקרב הסטודנטים.
למשאל לא יהיה תוקף מחייב.

++++++++++++++++++++++++++++++++

ההצעה הבאה תוצג בקרוב (בנוסח מעודכן):

שקיפות באגודה:
א. כל נציג באגודה יוכל לעיין באופן שוטף בדו"חות הכספיים של האגודה. בפרט, ניתן יהיה לקבל דיווח על המקור של כל ההכנסות.
ב. כל ההצעות שהובאו לדיון במועצה יתפרסמו באתר של האגודה בצירוף תוצאות ההצבעה והנימוקים בעד ונגד. אין צורך לצרף תמלול מדוייק של כל ישיבה.
ג. בחירות לאגודה: כל מועמד שאינו עצמאי יהיה צריך לציין את התא אליו הוא משתייך, במידה והוא משתייך באופן רשמי לתא כלשהו (ע"פ כללי התא המדובר). התוצאות המספריות המדוייקות של הבחירות יפורסמו באתר האגודה. יפורסם גם השיוך לתאים של הנציגים.

יום שני, 7 באפריל 2008

מכתב שנשלח בנוגע לשירותים בשרייבר


‏7 אפריל, 2008

עבור
מר עופר לוגסי
סמנכ"ל תחזוקה והנדסה
אוניברסיטה


הנדון: ניקיון השירותים בפקולטה למדעים מדוייקים.

בשבועות האחרונים מתרבות התלונות לגבי ניקיון השירותים בפקולטה למדעים מדוייקים. בעיה נקודתית זו עושה הדים ואף הגיעה למשרד יו"ר אגודת הסטודנטים ולמשרד ראש למדעי מחשב, פרופ' עמוס פיאט.

נציגי הסטודנטים הלומדים בבניין מתלוננים כי תאי השירותים בבניין לא נקיים, כי קיימים שירותי נשים רק בקומת הכניסה ובקומה השלישית בבניין, וכי בשירותים חסר נייר לניגוב ידיים על בסיס קבוע. בשיחה שערך שי גוטנר, נציג תארים מתקדמים במדעי המחשב מתמטיקה וסטטיסטיקה במועצת האגודה, עם ראש ביה"ס למדעי מחשב הוסבר לו כי לא נקנה נייר לניגוב יידים לשירותים אלא רק למטבחונים בהוראת המנכ"ל. בבניין קיימות מכונות לייבוש ידיים אך אלו בד"כ לא תקינות.

בברור שערכנו לגבי נושא שירותי הנשים התברר כי שירותי הבנות בקומות 1 ו-2 נעולים עבור הסגל המנהלי באוניברסיטה עוד מתקופת ראש ביה"ס הקודם. בימים אלו שירותי הנשים אינם תקינים ורק לאחר פניית הנציג נפתחו חלק משירותי הבנים בקומת הכניסה עבור הנשים.

אודה אם תוכל להתערב ולהורות על פתיחת תאי השירותים הנעולים לנשים בבניין ולברר מדוע מסרב מנהל הפקולטה לרכוש נייר לניגוב ידיים במידה והמכונות לא תקינות.

גיל גולדנברג
יושב ראש
אגודת הסטודנטים / אוניברסיטת תל - אביב
העתק : פרופ' חיים וולפסון,דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים.
פרופ' עמוס פיאט, ראש ביה"ס למדעי המחשב.
ורדה בורנשטיין, ראש מנהל הפקולטה.
שי גוטנר, נציג מדעים מדוייקים .

יום שני, 17 במרץ 2008

TAU PURIM PARTY


ביום חמישי ה 20.3 בשעה 22:00 TAU PURIM PARTY במועדון ה"ברזילי" שברחוב הרכב 13 תל אביב. יופיעו טל פרידמן והקריות, תהיה תחרות תחפושות – הפרס הראשון הוא כרטיס טיסה לאמסטרדם! את הדי ג'יי הבאנו הישר ממועדוני ה CLUB MED ! אפשר לקנות כרטיסים מוזלים ב"סטלה" שעל יד גילמן.

יום חמישי, 6 במרץ 2008

BGU Random Walks 2008 - Wed. March 26, 2008


Dear Friends, Colleagues,and Students
We are happy to announce BGU Random Walks 2008, to be held on Wednesday, March 26, 2008 under the auspices of the Lynne and William Frankel Center for Computer Science at BGU and sponsored by Jeffrey and Holly Ullman.
Speakers List includes: Uriel Feige, Ziv Bar-Yossef, Nati Linial, Sasha Sodin, Omer Reingold, Chen Avin and Nir Tzachar. Abstract and the full program is now available on-line at http://www.cs.bgu.ac.il/~frankel/RW2008/ .
Please mark your calendars, and please forward this announcement to anyone you think might be interested, or to any relevant mailing list.
Although this event is free and open to the public, we do ask that you register on-line, so that we can estimate the number of participants for proper handling of the logistics (e.g., free lunch).
Looking forward to seeing you all.
The Organising Committee:
Chen Avin
Shlomi Dolev
Zvi Lotker

Women in Computer Science

We will have a "Women in Computer Science" workshop at Tel Aviv University on March 19, 2008. The goal is to have a great technical program by a fabulous set of leading women in computer science from both academia and industry, from Israel and abroad, and a chance for the women in Computer Science and related fields to get together. Interested female graduate students in computer science and related fields (engineering, mathematics) are encouraged to register now at tauwocs@gmail.com (there are only a few spots left). We are able to reimburse travel expenses for registered students outside TAU and lunch will be provided for registered participants. Space permitting, the invitation is extended to undergraduate female students as well (please apply at tauwocs@gmail.com). The technical lectures will be open to the general (female and male) public (faculty and students). There will also be a panel discussion with the invited speakers dealing with specific career challenges women face.
See http://www.cs.tau.ac.il/conferences/tauwocs-08/ for more details, schedule and how to register.
Speakers:
* Orna Berry (Chairperson, Israel Venture Association, outgoing Chief
Scientist and Director, Industrial R&D Administration of
the Ministry of Industry and Trade)
* Sophie Cluet (Chief Scientist in French Ministry of Science, founder of
Xyleme, previously head of INRIA Roquencourt and Researcher in databases, France)
* Edith Cohen (Senior Researcher in Computer Science, AT&T lab, NJ, USA)
* Dorit Dor (to be confirmed) (VP for product development, Checkpoint,
Israel)
* Michal Geva (General Manager of Sun Israel Development Center, Israel)
* Daphne Koller (Professor of Computer Science, Stanford, USA)
* Hagit Messer-Yaron (Professor of Engineering, Vice-President and Dean for Research and Development, TAU, Israel)
* Eva Tardos (Professor of Computer Science and Department Chair,
Cornell, USA)
Organizing Committee: Julia Kempe, Svetlana Olonetsky, TAU

יום ראשון, 2 במרץ 2008

תגמול בגין השינויים בשנה האקדמית

אנו שמחים ליידעכם כי לאחר מו"מ ממושך הנהלת האוניברסיטה והארגון הגיעו להבנות בנוגע לתגמול ולפיצוי חברי הסגל האקדמי הזוטר בגין נזקי השביתה והשינוי בשנה האקדמית. להלן פרטי ההבנות.

פרטי התגמול בקצרה:
מי שנדרש ללמד בקורס חדש בסמסטר א'2, יקבל מינוי חדש.
דוקטורנטים ומסטרנטים אשר השלימו את מטלות ההוראה בסמסטר א'1 המקורי ונדרשים לבצע רק השלמות, יזכו לתשלום בעבור השלמות אלו, על פי תעריף שעתי.
דוקטורנטים אשר מתרגלים בקורס של סגל בכיר ולכן לא עבדו בסמסטר א'1 המקורי ונדרשים לעבוד במקום זאת בסמסטר א'2, מינויים יוארך והם יקבלו תגמול בגובה שבועיים נוספים של עבודה.
מסטרנטים ומורים מן החוץ אשר מתרגלים בקורס של סגל בכיר ולכן לא עבדו בסמסטר א'1 המקורי ונדרשים לעבוד במקום זאת בסמסטר א'2, מינויים יוארך והם יקבלו תגמול בגובה חודש נוסף של עבודה.
מורים מן החוץ אשר הובטח להם מינוי לסמסטר ב', וכתוצאה מהשינוי בשנה האקדמית מינויים נדחה למאי, יקבלו שתי משכורות גישור בגובה רבע משכרם, בחודשים מרץ ואפריל. במקרה הצורך, מורים אלו מוזמנים לפנות למשרדי הארגון לבקשת מקדמות על חשבון משכורת.

במידה ואתם מרגישים כי נפגעתם באופן מיוחד או שהיחידה האקדמית מסרבת להעניק לכם את התגמול המגיע לכם, פנו למשרדי הארגון ונסייע לכם.
כמו-כן, הבנות אלו אינן מתייחסות לסמסטר הקיץ ואתם מוזמנים לפנות אלינו בנושא במידה ויש חשש כי תפגעו.

יום שישי, 29 בפברואר 2008

משלוח אהבה לשדרות

לקראת פורים אגודת הסטודנטים מצטרפת ליוזמה מטעם עמותת "רוח טובה" ואנו מקימים ברחבי האוניברסיטה נקודות איסוף למשלוחי מנות (הכוללים ברכות לכבוד החג) אשר יחולקו בין ישובי עוטף עזה. האיסוף יתקיים במהלך השבוע בין התאריכים: 2.3-7.3 בלובי של כל בנין.

יש לצרף מכתב או ברכה לכל משלוח מנות, מכיוון שההזדהות חשובה יותר מהממתקים.

[לכתבה באתר לחצו כאן]

מי שמוכן לעזור ולקחת חלק יותר פעיל מוזמן לפנות לנטע סופר שמובילה את הפרויקט- 050-5215423 , netasoffer@gmail.com.

יום רביעי, 27 בפברואר 2008

Bristol Summer School on Probabilistic Techniques in Computer Science

------------------------------------------------------------------------
ANNOUNCEMENT

Bristol Summer School on Probabilistic Techniques in Computer Science

6-11 July 2008
University of Bristol, UK

http://www.cs.bris.ac.uk/probtcs08

------------------------------------------------------------------------

The purpose of this school is to provide a graduate-level introduction
to probabilistic methods relevant to modern theoretical computer science, and
to the mathematics underlying these methods. The school is primarily
aimed at early career researchers, postdocs and research students in
mathematics or computer science, although applicants from other
backgrounds are welcomed.

A range of leading international speakers will give a series of short
courses. The programme includes topics on data streaming, random
graphs and stochastic processes, communication complexity, auction
theory for sponsored search, approximation algorithms and
concentration of measure.

KEYNOTE SPEAKER

Bela Bollobas (University of Memphis)

ACADEMIC PROGRAMME

The academic programme of the summer school is planned to run for 5 full
days, from the 7th to the 11th of July 2008. We expect that most
attendees will arrive on Sunday the 6th and leave on Friday the 11th.
The majority of the programme will consist of lectures on the following
topics from our invited speakers:

* Data stream algorithms
(Graham Cormode, AT&T Labs)

* Random graphs and stochastic processes
(Ayalvadi Ganesh, Mathematics Department, University of Bristol)

* Communication complexity
(Eyal Kushilevitz, Technion, Israel)

* Auction theory for sponsored search
(S. Muthu Muthukrishnan, Google New York)

* Approximation algorithms
(Joseph Naor, Technion, Israel)

* Concentration of measure
(Andreas Winter, Mathematics Department, University of Bristol)

There will be a midweek poster session, at which attendees are
encouraged to present their work.

REGISTRATION

Registration is via the web page: http://www.cs.bris.ac.uk/probtcs08

The normal registration fee is 50GBP for academic/student attendees.
This fee includes summer school sessions, social activities, lunch
Monday-Friday, all course materials, and B&B accommodation.

Thanks to the generous support of the Heilbronn Institute, we can
further subsidise the registration and travel costs of postdoctoral or
early career mathematicians located in the UK for a number of attendees.

Registration closes on 14 March 2008. We advise attendees to register
well in advance, as places are limited.

LOCAL INFORMATION

Bristol is a multicultural city of balloons and kites, clubs and DJs,
festivals and carnivals, architecture and park land, business and new
technology, theatres and museums, artists and animators, music and film.
It has been officially designated a 'Centre of Culture' and a 'Science
City' by the Government.

Bristol also has good transport links to the rest of the UK and its own
international airport.

FURTHER INFORMATION

Please see the web page http://www.cs.bris.ac.uk/probtcs08

CONTACT

Please contact Kerrie Walker if you have any questions about the School.

Email: kerrie.walker@bristol.ac.uk
Fax: +44 117 3318093

Kerrie Walker,
Engineering Mathematics,
Room 1.47c,
Queens Building,
University of Bristol,
Bristol, BS8 1TR.

יום ראשון, 24 בפברואר 2008

כדורסל לסטודנטים - במרכז הספורט

בשיחה שקיימתי עם יו"ר האגודה, עלתה האפשרות להקצות לסטודנטים את מגרש הכדורסל שבמרכז הספורט, במועד קבוע במהלך השבוע.

לפיכך, אני מבקש מכל חובבי הכדורסל לעדכן אותי לגבי האפשרויות המועדפות (יום ושעה).

הבהרה: הודעה זו מיועדת לכל הסטודנטים (בלי קשר למנוי במרכז הספורט).

יום שישי, 22 בפברואר 2008

סיכום פגישה עם ראש ביה"ס למדעי-המחשב

להלן הנושאים שעלו בשיחה עם פרופ' עמוס פיאט שנערכה ב-21.2.08.

1. חונך (Mentor) לתלמידי מחקר חדשים:
הצגתי את הרעיון שלכל תלמיד מחקר חדש יהיה חונך (Mentor), שהינו תלמיד מחקר מנוסה בתחום דומה. יוזמה זו מצטרפת לאירועים השונים המתקיימים בביה"ס (כדוגמת המפגש אתמול) שמטרתם הצגת תחומי המחקר השונים וקירוב הסטודנטים למחקר.

2. קורסי בחירה לתואר שני:
בעייה ידועה הינה המחסור בקורסי בחירה מתקדמים לתואר שני. לדוגמה, מזה זמן רב לא ניתן קורס באלגוריתמי קירוב. לפיכך נתחיל במיפוי התחומים החסרים, וכן נבחן אילו קורסים מתקדמים מתקיימים במוסדות רלוונטיים (כמו מכון ויצמן). יש לבדוק גם האם יש תלמידי מחקר שיכולים להעביר קורס מתקדם.

3. מחסור בבודקי תרגילים:
לחלק מקורסים אין כיום בודק תרגילים. הדבר נובע מבעיות תקציב, כאשר בדרך כלל הדבר פוגע בקורסים עם מעט סטודנטים. ברור לכולם שמצב זה הינו בעייתי מאוד. הצעתי לבדוק האם במידה ולבודק תרגילים מוקצים קורסים כך שאינו מגיע בדיוק לאחוז המשרה שנקבע לו, אזי תבדק באופן פרטני האפשרות להוסיף לו קורסים נוספים (שאין להם כיום בודק) שבהם שימש כבודק תרגילים בעבר (או בקורס דומה).

4. e-mail & homepage for life:
רעיון שאנו דנים בו זמן מה הינו מתן האפשרות לתלמידי המחקר לשמור על כתובת הדואר האלקטרוני ואתר הבית הנוכחיים שלהם. יוזמה זו הינה שירות חשוב לבוגרים של ביה"ס, ויתרום רבות לגיבוש ארגון הבוגרים. הדבר חשוב למשל למי שממשיך לפוסט-דוקטורט במקום שמספק שירותי מחשוב חלקיים או להמשך התכתבות הקשורה למאמרים שנשלחו לפרסום. העלויות הכספיות הכרוכות במימוש היוזמה הינן זניחות, אך יש לקחת בחשבון את ההשפעה על הקצאת כח-אדם מצד ה-SYSTEM.
כדי לצמצם את השקעת הזמן של צוות ה-SYSTEM למינימום מועלה הרעיון הבא: בוגרי ביה"ס לא יוכלו לפנות ישירות ל-SYSTEM, אלא לנציג האגודה בלבד. פעם בחודש יפגש נציג האגודה עם ה-SYSTEM ויעדכנן אותם לגבי בקשות שהועלו ע"י הבוגרים. המשך הדיון בנושא זה יעשה עם אדי ועם פרופ' יהודה אפק.

5. חדר Lounge לסגל ותלמידי מחקר:
היוזמה היא להקמת Lounge שיהיה מיועד לסגל ותלמידי המחקר במדעי-המחשב ומתמטיקה. החדר שנראה מתאים לעניין הינו חדר 4 בקומת הכניסה של שרייבר (ליד הכניסה הצדדית). כיום משמשים חדרים 4 ו-5 כמעבדות מחשבים. ב-Lounge יהיו עמדות מחשב, חיבור אלחוטי לאינטרנט, כורסאות, מכונה קפה (עם קפסולות), עוגיות כל יום ב-15:00, וכו'.

6. נקיון השירותים:
מתרבות התלונות לגבי נקיון השירותים. בעייה נקודתית יש לסטודנטיות בבניין שרייבר, שכן עומדים לרשותן אך ורק שירותי הנשים בקומת הכניסה ובקומה השלישית. לפיכך, יש לעשות מאמץ לתת פתרון לנושא זה וכן לקיים מעקב הדוק יותר לגבי רמת הנקיון בשירותים. לגבי הבקשה לשים נייר לניגוב ידיים בשירותים: מתברר שעל פי הנחיית מנכ"ל האוניברסיטה, לא קונים נייר לניגוב ידיים לשירותים, אלא רק למטבחונים.

בברכה,

שי גוטנר
נציג תארים מתקדמים במדעי-המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה

יום שלישי, 5 בפברואר 2008

טעות בגבייה באתר פרופסור

עקב תקלה טכנית גבה אתר "פרופסור" תשלום בעבור שאלונים ללא תשובות מחברי אגודת הסטודנטים. חברי אגודה ששילמו עבור שאלונים ללא פתרונות מוזמנים לפנות להנהלת האתר ולבקש את כספם בחזרה.
אפשר ליצור קשר באימייל דרך העמוד הנ"ל: http://www.professor.co.il/Contact/Contact.aspx
או להתקשר (בימים א-ה בין 9-18) לטלפון: 1700-701110
או לשלוח פקס ל: 03-7694344

אם האתר עדיין מבקש תשלום עבור מבחן ללא פתרון אתם מתבקשים לדווח ללא דיחוי למחלקה לעניינים אקדמיים באגודה באימייל (acad2@post.tau.ac.il) או בטלפון 03-6407648.

יום ראשון, 3 בפברואר 2008

החלטות שכר לימוד בעקבות השביתה

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב השיגה הישגים משמעותיים במתווה חזרה ללימודים בעניין שכר הלימוד וגם עבור סטודנטים לתארים מתקדמים.

לאור דרישות אגודת הסטודנטים, בתאריך 30.1.08 התקיימה ישיבה של ועדת שכר הלימוד העליונה של האוניברסיטה בה נדונו הנושאים המרכזיים שהתעוררו כתוצאה מהשביתה בהשתתפות יו"ר אגודת הסטודנטים, גיל גולדנברג.
להלן החלטות שכר לימוד בעקבות השביתה:

1. פריסת התשלומים החדשה בשנת הלימודים תשס"ח מועדי התשלומים הבאים (תשלומים 3, 4, 5 ו- 6) יהיו כלהלן: 5.3.08; 5.4.08; 5.5.08; 5.6.08. תלמידים שטרם שילמו את השובר השני שנשלח באוקטובר לתשלום ב- 5.11.07, מתבקשים לשלם תשלום זה באופן מיידי. מי שישלם תשלום זה עד 4.2.08 יהיה פטור מתשלום ריבית פיגורים לתקופה של עד 20.1.08, ויהיה חייב בריבית פיגורים לתקופה שמיום 21.108 ועד למועד התשלום בפועל, בלבד. מי שישלם מאוחר יותר, יחויב בריבית פיגורים לפי הכללים הרגילים עבור כל תקופת האיחור, החל מיום 15.11.07 ועד למועד התשלום בפועל.
2. תלמידי תואר ראשון ותעודת הוראה - תשלום דמי תקורה בשנת הלימודים תשס"ח, תלמידים כנ"ל לא יחויבו בתשלום דמי תקורה גם אם ילמדו בהיקף נמוך מ- 50%.
3. תלמידי תואר ראשון ותעודת הוראה - תשלום דמי תקורה ודמי גרירת לימודים בשנת הלימודים תשס"ט. תלמידים ששנת הלימודים תשס"ח היא שנת הלימודים התקנית האחרונה בתואר, וימשיכו בלימודיהם גם בשנת הלימודים תשס"ט, לא יחויבו בדמי תקורה ולא בדמי גרירת לימודים בשנת הלימודים תשס"ט. יחד עם זאת לא יינתן פטור מתשלומים נלווים. תלמידים שחויבו בשנת הלימודים תשס"ח בדמי גרירה, וימשיכו בלימודיהם בשנת הלימודים תשס"ט, לא יחויבו בדמי גרירה רק לסמסטר א' של שנת הלימודים תשס"ט. יחד עם זאת, לא יינתן פטור מתשלומים נלווים.
4. תלמידי תואר שני - תשלום מינימום 50% ותשלום דמי גרירה. בשנת הלימודים תשס"ח החיוב יהיה על פי הרישום לקורסים, ללא חיוב של מינימום 50% שכר לימוד, גם אם היקף הלימודים בשנה זו יהיה נמוך יותר. תלמידים אשר ירשמו לקורסים בשנת הלימודים תשס"ט ישלמו את שכר הלימוד עפ"י התקנות אך לא יחויבו בדמי גרירה. תלמידים שלא יהיו רשומים לקורסים בשנת הלימודים תשס"ט יחויבו בדמי גרירה.
5. חזרה על קורס שנלמד במהלך סמסטר א תשס"ח. תלמיד הלומד בשנת הלימודים תשס"ח בקורס שהלימודים בו החלו ב- 20.1.08, וחויב לחזור על הקורס בשנת הלימודים תשס"ט (בין אם נכשל, או לא ניגש לבחינה, או לא השיג את הציון הנדרש), לא ישלם עבור הקורס החוזר בשנת הלימודים תשס"ט. אם זה הקורס היחיד, יהיה חייב רק בתשלומים נלווים. תלמיד יהיה זכאי לפטור כאמור לשני קורסים לכל היותר.
6. הגשת עבודה סמינריונית על קורסים שנתיים או קורסי סמסטר ב' בתשס"ח. ניתן להגיש עבודה סמינריונית על קורס כנ"ל עד 30.12.08 ללא תשלום, למעט תשלומים נלווים.

7. לימודי שפה זרה שהינם חלק מדרישות התואר לתלמידי הפקולטות למדעי הרוח ואמנויות, ולימודי אנגלית ברמת מתקדמים לכל תלמידי האוניברסיטה. תלמידים שלמדו קורסים אלה בסמסטר א' המקורי של שנת תשס"ח ללא תשלום, לא יחויבו בתשלום בגין קורסים אלה גם אם הפסיקו את לימודיהם (גם אם סיימו את הלימודים בקורסים אלה).
8. שירות מילואים. תלמידים שישרתו במילואים בתקופה שבין 20.1.08 עד 16.2.08, יהיו זכאים להטבות של משרתי המילואים בתקופה של 21 יום ומעלה גם אם שרתו 14 יום ומעלה.

9. הפסקת לימודים. תלמיד שהסדיר את שכר לימוד לשנת הלימודים תשס"ח, וביטל (או יבטל) את לימודיו לשנה זו בתקופה שבין 21.10.07 ועד ליום 7.2.08, יקבל החזר מלא של שכר הלימוד ששילם. החלטה זו חלה גם על מי שלמד חלק מהקורסים, ובלבד שלא קיבל ציון סופי בקורס/ים בהם למד.
10. ביטול מועמדות של נרשמים חדשים לסמסטר ב' תשס"ח. מועמד חדש שהתקבל ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשס"ח, שילם מקדמה, ויבטל את מועמדותו עד 17.2.08, יקבל החזר מלא של שכר הלימוד ששילם.

11. דמי רישום לתשס"ט למועמדים שהתקבלו לתשס"ח וביטלו את לימודיהם. מי שנרשם והתקבל לסמסטר א' או ב' של שנת הלימודים תשס"ח, וביטל את לימודיו עקב השביתה, אם ירשם לתשס"ט לאותם חוגים, לא יחויב בדמי רישום נוספים.

יום חמישי, 31 בינואר 2008

מתווה החזרה ללימודים לסטודנטים לתואר שני

כפי שפורסם באתר האגודה:

במתווה הסופי שגובש בוועדה המרכזת בעקבות שביתת הסגל הבכיר,הוצאו תלמידי התואר השני מסעיפי המתווה העיקריים. המתווה ברובו מתייחס לתלמידי תואר ראשון בלבד, פרט לסעיפי הנוכחות ומועדי הגשת הסמינרים. לאחר מו"מ אינטנסיבי בשבוע האחרון ובעקבות פגישה שהתקיימה בין הרקטור,פרופ' דני לויתן, יו"ר אגודת הסטודנטים, גיל גולדנברג ונציגי המחלקה לעניינים אקדמיים באגודת הסטודנטים, הושגו הישגים משמעותיים עבור תלמידי תואר שני ולתלמידי תעודה בקורסים בעלי בחינה/ עבודת סיום (לא בסמינרים):

1. השוואת הציון הממוצע בקורס לציון הממוצע בשלוש השנים האחרונות – סעיף זה תקף בתנאי שמדובר בכתה של 15 סטודנטים ומעלה. סעיף זה מאפשר להקטין את הפגיעה בממוצע הציונים, שממנה סובלים הסטודנטים עקב השביתה וביכולתו רק לשפר את הממוצע.

2. הוצאת ציון מחוץ לממוצע – מתן אפשרות לתלמידי תואר שני במסלול שאינו מחקרי להוציא שלוש נקודות מחוץ לממוצע, על-פי סעיף 12 למתווה (הוצאת שלוש ש"ס מחוץ לממוצע בתואר ערכו כמשקל שני קורסים בתואר ראשון ביחס לסה"כ הנקודות הנדרשות להשלמת התואר).

3. מועדי בחינות – תלמידי תואר שני יוכלו לבחור באחד משני מועדים אפשריים עבור קורסים של סמסטר א'. במצב הנוכחי הסטודנטים מחויבים להבחן במקביל ללימודים שמתקיימים בסמסטר א(2). לאור האמור לעיל תתאפשר לסטודנטים בחירה בין האפשרות לגשת למבחן כעת לבין בחינה בסוף סמסטר א(2). הסעיף תקף לכלל תלמידי תואר שני.

4. שנת השלמות- סטודנטים הנמצאים בשנת השלמות ולומדים קורסים של תואר ראשון, יהיו זכאים לתנאים שמקבלים חבריהם לקורס שהם סטודנטים לתואר ראשון. משמעות הדבר שיוכלו ליהנות גם הם מסעיפי המתווה הרלוונטיים, אך אין משמעות הדבר שישתנו עבורם תנאי הקבלה לתואר שני.

5. החוגים והפקולטות יתחשבו בבעיות אישיות של תלמידי התואר השני מאחר ומדובר בסטודנטים שידוע כי הינם עובדים במקרים רבים במשרה מלאה, ורבים מהם בעלי משפחות, סטודנטיות בהריון שתכננו ללדת בתום השנה המקורית ועוד.

יום שלישי, 29 בינואר 2008

מכרז מכונות השתייה בקמפוס

האוניברסיטה מוציאה בקרוב (מאוד) מכרז לזכיין שיפעיל את המכונות האוטומטיות לממכר מזון ושתייה בקמפוס.
הזכיין הנוכחי הוחלף כי הוא לא ממלא בזמן את המכונות.
אני עדיין לא יודע כיצד יהיה בנוי המכרז וכיצד הזכיין ישלם לאוניברסיטה.
מן הסתם המחירים אינם השיקול היחיד שמנחה את האוניברסיטה (או את האגודה) לבחור בזכיין מסויים.

שימו לב גם להבהרות שקיבלתי מהאגודה:

שי שלום,אני מודע לכך שמחירי השתייה הקרה במכונות בקמפוס גבוהה יחסית מחלק מהאוניברסיטאות בארץ (ערכנו השוואת מחירים בננו לשאר האוניברסיטאות לקראת המכרז).

כמו שהסברתי בישיבת המועצה הראשונה, כחלק מהלך הרוחות בשנים האחרונות, האוניברסיטה מנסה למקסם רווחים בכל מכרז שהיא מפרסמת. ולכן ההיגיון שלי ושלך שכגוף צרכני גדול אנו יכולים לדרוש הוזלת מחירים,

לא תקף עבור גורמי המנהל באוניברסיטה: ככל שהזכיין יוכל להפקיע מחירים כך הוא ישלם לאוניברסיטה יותר כסף. יש כאלה שקוראים לזה הפרטה, אני קורא לזה נסיגה של האוניברסיטה מהמחויבויות שלה לסטודנטים.האגודה מכינה דף עמדה בנוגע למכרז שייצא בקרוב, בו ארבע דרישות מרכזיות:1. מחירים - הוזלת מחירים כך שלפחות ישתוו לאלו באוניברסיטת חיפה וב"ש. (האגודה ביקשה הוזלה של כ70 אגורות במחירי המשקאות הקלים).

2. פיקוח אלקטרוני - אנו מנסים לחייב דרך המכרז את הזכיין להפעיל מערכת שתתן לאגודה אפשרות לראות וויזואלית (באינטרנט) את מצב התקינות והמלאי במכונות.

3. . מיקומים - הוספת מכונות במקומות בהם ישנו צורך. (נושא מאוד בעייתי כי ישנם בניינים בהם יש בלעדיות למכונות שמציבות הקפיטריות).

4. נגישות - אנו מקווים לחייב דרך המכרז את הזכיין להציב מכונות נגישות לבעלי מוגבלויות פיסיות. (עיוורים, נכים וכיוב')נכון להיום- אחרי חודש וחצי של עבודה קשה שכללה מחקר ושעות אינסופיות עם חברי הוועדה המשקית כלכלית שמוציאה את המכרז, ואחרי שהגשנו את נייר העמדה הראשוני (שכלל את דרישות 1 ו2) אני מעריך שנצליח להשיג (לפחות חלקית) את היעדים שהצבנו לעצמנו במכרז.אני אנסה לברר השבוע אם יהיה ניתן להעביר לנציגים את פרטי המכרז בדוא"ל.

במידה והוועדה תחליט כי מדובר ב'מכרז פתוח' (שמפורסם בעיתון), הדבר יהיה אפשרי.


רן לבנה

ראש מחלקת מנהל ותכנון

אגודת הסטודנטים / אוניברסיטת תל-אביב

משרד: 03-6407656

פקס: 03-6407665

נייד: 052-4422304

יום חמישי, 10 בינואר 2008

Junior academic staff - The day after the strike

The Tel-Aviv University Junior Academic Staff Association (Segel Zutar) is expected to take care of our teaching duties after the strike. Here is the message I received from them today.

-----------------------------------------------------------------------

Dear Shai,

We're in touch with the senior faculty on a daily basis and, as we updated
in the past , we've tried to prevent any damage to the TAs from day one.

Since the management is refusing to discuss this subject until the strike is
over, we don't have any kind of agreement regarding different possible
scenarios, but we're ready to use any legal or organizational measures if
necessary (we already have a standing labor dispute).

We'll update the members when the situation will be more clear.

Bests,
Ohad Carny

יום שלישי, 8 בינואר 2008

פעילות חברה טובה, פרויקט תגלית ואגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביבשלום רב,
ארגון חברה טובה, הפועל לקידום התנדבות ומעורבות חברתית ומקיים מבצעי התנדבות בכל הארץ, בשיתוף עם אגודת הסטודנטים, מזמינים אתכם להפנינג התנדבות יוצא דופן:
ביום ה' 10/01/08, יגיעו שלוש משלחות של פרויקט "תגלית" לנהריה, ויצטרפו אל עשרות סטודנטים וחיילי צה"ל להתנדבות משותפת של שיפוץ מקלטים ושיפוץ שכונת שפרינצק – שכונת מצוקה שספגה פגיעת טילים במהלך מלחמת לבנון האחרונה.
פרויקט "תגלית" מאפשר לצעירים יהודיים בחו"ל, בני 18 עד 26, לבוא לישראל לסיור חינוכי בן עשרה ימים ולהיכרות ראשונית עם ישראל. במהלך הביקור מסיירים המשתתפים, רובם המכריע סטודנטים, באתרים מרכזיים בתולדות העם והמדינה ונפגשים עם בני גילם בארץ: סטודנטים וכן חיילים וקצינים בצה"ל.
ביום התנדבות זה – שנעשה בשיתוף עם עיריית נהריה, ארגון "דעת", פרויקט "תגלית", אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב ובעידוד משרד הרווחה ושזכה לתרומתן האדיבה של החברות טמבור ודלקול – ישתתפו למעלה מ-200 משתתפים וישופצו עשרות מקלטים בעיר נהריה וכן את שכונת שפרינצק - שכונת מצוקה שספגה הפגזות במלחמת לבנון השניה.
אל תפנו עורף לעורף – הצטרפו אלינו!
לפרטים נוספים: אסף, 0545763036.
להרשמה הקליקו כאן.
אנא ציינו בהרשמתכם אם ברצונכם להיעזר בהסעה מהאוניברסיטה. הסעה תצא בשעה 07:30 מכיכר אנטין. חזרה משוערת - 18:30.

יום שני, 7 בינואר 2008

Strike updates


ביום חמישי הקרוב ה-10.1.08, יתקיים "מצעד האכזבה" – תהלוכה של סטודנטים מתל אביב ומכל רחבי הארץ, אל ביתה של שרת החינוך ברחוב יהודה הנשיא, נווה אביבים, מרחק הליכה מן הקמפוס. אגודת הסטודנטים מזמינה את כולם להגיע בשעה 13:00 לרחבת הכניסה לבניין גילמן ומשם נצא מהאוניברסיטה, דרך כיכר אנטין לכיוון ביתה של שרת החינוך, יולי תמיר. שם נקרא: "אל תחזרי הביתה לפני שאת פותרת את המשבר בהשכלה הגבוהה!".

מחר ה-8.1.08, בשעה 14:00 תיערך צעדת סטודנטים ומרצים מאוניברסיטת בן גוריון לקריית הממשלה בבאר שבע. הסעות יצאו מכיכר אנטין בשעה 11:45, חזרה משוערת בשעה 18:00. ציבור הסטודנטים והמרצים מתל-אביב מוזמן להגיע.

אמש נערכה פגישה בין נציגי אגודת הסטודנטים לנשיא האוניברסיטה, פרופ' צבי גליל. בפגישה הועלתה סוגיית היום שאחרי שביתת הסגל הבכיר. בין היתר, הוזכר נושא קיצור הסמסטרים, הגשת סטודנטים למבחנים בשלושה מועדים ובעיקר שיתוף נציגי הסטודנטים בכל ההחלטות שתתקבלנה ושרלוונטיות להם. פרופ' גליל הביע נכונות לסייע לסטודנטים והבטיח כי יעשה הכל על מנת שהסטודנטים לא ייפגעו. הנשיא רשם בפניו את הסעיפים המשמעותיים וייחס חשיבות רבה לדברי הנוכחים. "אתם יודעים שחרטתי על דגלי לעזור לכם".

יום שבת, 5 בינואר 2008

Election final tally

People asked me for the final tally of votes, so here are the official numbers:

Shai Gutner - 32 votes
Aviad Zuck - 7 votes
Hadas Shahar - 7 votes

יום רביעי, 2 בינואר 2008

Suggestions

מטרת הודעה זו היא לאפשר העלאת הצעות שיכולות לשפר את חיינו כאן באוניברסיטה.
להלן חלק מהיוזמות שאני מתכוון לקדם בזמן הקרוב.
אשמח אם תעלו הצעות נוספות באמצעות תגובה להצעה זו.

1. משאלים ממוחשבים:
א. במערכת "מידע אישי לתלמידים" תתווסף האפשרות לקיים משאל בקרב כלל הסטודנטים.
ב. לפני כל החלטה של האגודה הקשורה בשיבוש הלימודים, יהיה צורך לקבל את הסכמת הסטודנטים ע"י קיום משאל.
בפרט, לפני כל החלטה על שביתת סטודנטים או נעילת שערים, יתקיים משאל.

2. שקיפות באגודה:
א. כל נציג באגודה יוכל לעיין בדו"חות הכספיים של האגודה. בפרט, ניתן יהיה לקבל דיווח על המקור של כל ההכנסות וכן את הפירוט המדוייק של כל ההעברות הכספיות שהתבצעו בחשבונות האגודה.
ב. כל ההצעות שהובאו לדיון במועצה יתפרסמו באתר של האגודה בצירוף תוצאות ההצבעה.
ג. בחירות לאגודה: כל מועמד שאינו עצמאי יהיה צריך לציין את התא אליו הוא משתייך. התוצאות המספריות המדוייקות של הבחירות יפורסמו באתר האגודה. יפורסם גם השיוך לתאים של הנציגים.

3. הגבלת עישון בקמפוס:
יוגבל העישון במקומות שיכולים להיות מטרד לסטודנטים ועובדי אוניברסיטה.
בפרט, לא ניתן יהיה לעשן במרחק של פחות מ-15 מטר מהמקומות הבאים:
א. דלת כניסה לבנין.
ב. שער כניסה לאוניברסיטה.
ג. עמדת תשלום של מזון או שתיה.

4. נקיון בקמפוס:
א. יוגבר הפיקוח על נקיון השירותים. במידת הצורך, סטודנטים ועובדים יוכלו לדווח על בעיות באמצעות פורום באינטרנט או פניה לגורם מתאים באגודה.
ב. לצורך שיפור ההגיינה, יותקנו בשירותים גלילי נייר לניגוב ידיים.
ג. תאסר השלכת אשפה (בפרט, בדלי סיגריות) על הריצפה או הדשא (או בכל מקום שאינו פח אשפה).
ד. תבחן האפשרות שאחד מעובדי האגודה יוגדר כ"נאמן נקיון" שיפקח על מצב הנקיון.

Student union - CS, Math and Statistics graduate students representative

Hi,

I'm Shai Gutner. I am a Computer Science Ph.D. student at the Tel-Aviv University.
Two days ago, Monday, Dec. 31th, 2007, the elections for the Tel-Aviv University student union representatives took place, and I was elected to represent the graduate students of the CS, Math, and Statistics departments.

From now on, I will post all announcements I have on the following blog:
http://tau-cs-math-grad.blogspot.com/

If you have any suggestions that can benefit us as graduate students, please contact me.
My plan is to address major issues as well as minor issues.
I believe that small things are the ones that can make our lives better.
The best way to inform me of your suggestions is by replying to a special post that will appear soon in the blog.

My contact details are as follows:
E-mail: shai.gutner@cs.tau.ac.il
Cell: 054-4331212

Let me take this opportunity to thank Sonny Ben-Shimon for the great work he did during the passing year as our representative at the student union.
May we all have a great year 2008!

Best,
Shai