יום שבת, 12 באפריל 2008

הגבלת עישון בקמפוס והצעות החלטה נוספות

בישיבת האחרונה של מועצת אגודת הסטודנטים, הצגתי את ההצעה "הגבלת עישון בקמפוס". ההצעה התקבלה ברוב קולות, ולהלן הנוסח שלה:

הגבלת עישון בקמפוס:

מתוך ההכרה בכך שהאוניברסיטה צריכה לדאוג לשמירה על בריאות הסטודנטים, האגודה תפעל מול הנהלת האוניברסיטה כדי שהאוניברסיטה תאמץ את ההמלצות שלהלן בתור תקנות מחייבות, בשילוב מסרים חינוכיים:
יוגבל העישון במקומות שיכולים להיות מטרד לסטודנטים ועובדי אוניברסיטה.
בפרט, לא ניתן יהיה לעשן במרחק של פחות מחמישה מטרים מהמקומות הבאים:

א. דלת כניסה לבנין.
ב. שער כניסה לאוניברסיטה.
ג. עמדת תשלום של מזון או שתיה.

++++++++++++++++++++++++++++++++

בישיבה האחרונה העליתי גם את ההצעה "נקיון בקמפוס" ובישיבה שלפניה את ההצעה "משאלים ממוחשבים".
לצערי, הצעות אלו לא התקבלו.

נקיון בקמפוס:
א. מתוך הכרה בכך שנקיון הקמפוס הינו אחד השירותים הבסיסיים שהאוניברסיטה מספקת לסטודנטים ולעובדי האוניברסיטה, האגודה תפעל לקידום הנושא, כדי שהאוניברסיטה תאמץ את ההמלצות שלהלן, בשילוב מסרים חינוכיים רלוונטיים.
ב. יוגבר הפיקוח על נקיון השירותים. במידת הצורך, סטודנטים ועובדים יוכלו לדווח על בעיות באמצעות פורום באינטרנט או פניה לגורם מתאים.
ג. לצורך שיפור ההגיינה, יותקנו בשירותים גלילי נייר לניגוב ידיים.
ד. תאסר השלכת אשפה (בפרט, בדלי סיגריות) על הריצפה או הדשא (או בכל מקום שאינו פח אשפה).
ה. תבחן האפשרות למנות "נאמן נקיון" שיפקח על מצב הנקיון.

משאלים ממוחשבים:
א. במערכת "מידע אישי לתלמידים" (או במערכת ממוחשבת אחרת) תתווסף האפשרות לקיים משאל בקרב כלל הסטודנטים.
ב. לפני כל החלטה של האגודה הקשורה בשיבוש הלימודים, יתקיים משאל בקרב כלל הסטודנטים.
בפרט, לפני כל החלטה על שביתת סטודנטים או נעילת שערים, יתקיים משאל.
ג. תוצאות המשאל ישמשו לקבלת התרשמות מהלך הרוחות בקרב הסטודנטים.
למשאל לא יהיה תוקף מחייב.

++++++++++++++++++++++++++++++++

ההצעה הבאה תוצג בקרוב (בנוסח מעודכן):

שקיפות באגודה:
א. כל נציג באגודה יוכל לעיין באופן שוטף בדו"חות הכספיים של האגודה. בפרט, ניתן יהיה לקבל דיווח על המקור של כל ההכנסות.
ב. כל ההצעות שהובאו לדיון במועצה יתפרסמו באתר של האגודה בצירוף תוצאות ההצבעה והנימוקים בעד ונגד. אין צורך לצרף תמלול מדוייק של כל ישיבה.
ג. בחירות לאגודה: כל מועמד שאינו עצמאי יהיה צריך לציין את התא אליו הוא משתייך, במידה והוא משתייך באופן רשמי לתא כלשהו (ע"פ כללי התא המדובר). התוצאות המספריות המדוייקות של הבחירות יפורסמו באתר האגודה. יפורסם גם השיוך לתאים של הנציגים.

3 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

בעניין הגבלת מקומות עישון,
אני מציע להגביל גם את המקומות בהם מותר לירוק, לקנח את האף, לגהק, לשהק, להוציא נפיחה, לאכול, לשתות, להזיע, להניק, לצעוק, לצחוק וכו'

אנונימי אמר/ה...

אתה מתכוון, וגם מקום להיות מצחיק?

אנונימי אמר/ה...

לגבי אנונימי ראשון:

אכן, אסור לירוק בתוך בנייני הלימוד, ובפרט לא בתוך כיתות לימוד קל וחומר לא באמצע שיעור. גיהוק ושיהוק יש להצניעם במידת האפשר ולהימנע מהם כליל אם הדבר אפשרי מהבחינה הפסיולוגית.
נפיחות וצעקות, כמובן שאין לבצעם בקרבת בני אדם.

כל אלו הן מידות ראויות לבני תרבות במקומות ציבוריים - ומי שאינו נוהג כך הרי שהוא אדם גס רוח ולעיתים אף דחוי ע"י החברה.

אוכל ושתיה אסור להכניס לכתות הלימוד לפי תקנון האוניברסיטה.

לגבי יתר הפעילויות שציינת איני יודע בוודאות מה הסטטוס שלהם. אך לגבי הנקה מומלץ להמנע מביצוע פעולה זו במקומות פומביים.


יום טוב.