יום שני, 7 באפריל 2008

מכתב שנשלח בנוגע לשירותים בשרייבר


‏7 אפריל, 2008

עבור
מר עופר לוגסי
סמנכ"ל תחזוקה והנדסה
אוניברסיטה


הנדון: ניקיון השירותים בפקולטה למדעים מדוייקים.

בשבועות האחרונים מתרבות התלונות לגבי ניקיון השירותים בפקולטה למדעים מדוייקים. בעיה נקודתית זו עושה הדים ואף הגיעה למשרד יו"ר אגודת הסטודנטים ולמשרד ראש למדעי מחשב, פרופ' עמוס פיאט.

נציגי הסטודנטים הלומדים בבניין מתלוננים כי תאי השירותים בבניין לא נקיים, כי קיימים שירותי נשים רק בקומת הכניסה ובקומה השלישית בבניין, וכי בשירותים חסר נייר לניגוב ידיים על בסיס קבוע. בשיחה שערך שי גוטנר, נציג תארים מתקדמים במדעי המחשב מתמטיקה וסטטיסטיקה במועצת האגודה, עם ראש ביה"ס למדעי מחשב הוסבר לו כי לא נקנה נייר לניגוב יידים לשירותים אלא רק למטבחונים בהוראת המנכ"ל. בבניין קיימות מכונות לייבוש ידיים אך אלו בד"כ לא תקינות.

בברור שערכנו לגבי נושא שירותי הנשים התברר כי שירותי הבנות בקומות 1 ו-2 נעולים עבור הסגל המנהלי באוניברסיטה עוד מתקופת ראש ביה"ס הקודם. בימים אלו שירותי הנשים אינם תקינים ורק לאחר פניית הנציג נפתחו חלק משירותי הבנים בקומת הכניסה עבור הנשים.

אודה אם תוכל להתערב ולהורות על פתיחת תאי השירותים הנעולים לנשים בבניין ולברר מדוע מסרב מנהל הפקולטה לרכוש נייר לניגוב ידיים במידה והמכונות לא תקינות.

גיל גולדנברג
יושב ראש
אגודת הסטודנטים / אוניברסיטת תל - אביב
העתק : פרופ' חיים וולפסון,דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים.
פרופ' עמוס פיאט, ראש ביה"ס למדעי המחשב.
ורדה בורנשטיין, ראש מנהל הפקולטה.
שי גוטנר, נציג מדעים מדוייקים .

אין תגובות: