יום חמישי, 15 בינואר 2009

סיום תפקיד באגודת הסטודנטים

סיימתי את תפקידי באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב כנציג תארים מתקדמים במדעי-המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה. שמחתי מאוד לייצג אתכם בשנה החולפת, ואני מקווה שהצלחתי לתרום לרווחת הסטודנטים והבוגרים.

הנציג החדש הוא מארק ישראל.

אני מאחל לו הצלחה בתפקידו.

יום שישי, 2 בינואר 2009

TAU CS/Math Graduate Students/Alumni - Email and Homepage for Life

סטודנטים/בוגרים לתואר שני/שלישי במדעי-המחשב/מתמטיקה - כדי לקבל כתובת דואר אלקטרוני קבועה ואתר בית קבוע, יש למלא את הטופס הבא:

לאחר מילוי הפרטים בטופס, יש ללחוץ על "שלח", להדפיס את הדף שהתקבל ולחתום עליו.
את הטופס החתום יש להביא לגלית, במזכירות ביה"ס למדעי המחשב, או לשלוח אותו לפקס 03-6409373, כאשר בראש העמוד כתוב "עבור גלית הרצברג".
הטופס המודפס נראה כך:

במקרה ובראש הטופס מופיעה ההודעה "השם שלך כבר תפוס על ידי משתמש אחר", הטופס נראה כך:

בדרך כלל, הדבר נובע מכך שלחצתם פעמיים על "שלח" עם אותם פרטים. במקרה זה, אפשר להדפיס את הטופס ולשלוח אותו כרגיל. ניתן גם להתייעץ עם נציג אגודת הסטודנטים.

יום שישי, 26 בדצמבר 2008

הגבלת עישון בקמפוס

מתוך פרוטוקול ישיבת מועצה 4 לשנת 2008:

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מועצה 9.04.08

...
הצעת החלטה: 3. הגבלת עישון בקמפוס /שי גוטנר ( המשך מישיבה קודמת – מצ"ב נספח )

מתוך ההכרה בכך שהאוניברסיטה צריכה לדאוג לשמירה על בריאות הסטודנטים, האגודה תפעל מול הנהלת האוניברסיטה כדי שהאוניברסיטה תאמץ את ההמלצות שלהלן בתור תקנות מחייבות, בשילוב מסרים חינוכיים:

יוגבל העישון במקומות שיכולים להיות מטרד לסטודנטים ועובדי אוניברסיטה.
בפרט, לא ניתן יהיה לעשן במרחק של פחות מחמישה מטרים מהמקומות הבאים:

א. דלת כניסה לבנין.
ב. שער כניסה לאוניברסיטה.
ג. עמדת תשלום של מזון או שתיה.

תוצאות ההצבעה: ( בעד: 20 ,נגד: 9 , נמנע: 6)
...


הצעת ההחלטה התקבלה, אך לא יושמה עדיין.
הופתעתי החודש לראות בסמוך לעמדת השומר בשער 14 (לימודי חוץ) שלט האוסר על עישון בקירבת השער. שאלתי את השומר מדוע הוצב השלט, ונאמר לי שאחת מעובדות האוניברסיטה התלוננה על כך שהשומר עישן בזמן שנכנסה בשער. השלט הוצב בעקבות תלונת העובדת.
נכנסתי שוב באותו שער שבועיים לאחר מכן, וראיתי שהוסר השלט האוסר על עישון ליד השער. התברר לי שמי "שנתן את ההוראה" לשים את השלט אינו עובד עוד באוניברסיטה.

אני מקווה שאותה "יוזמה מקומית" תשפיע על המדיניות הרשמית של האוניברסיטה.


שי

ארגון הסגל האקדמי הזוטר - נחתם הסכם השכר החדש


22/12/2008

לכבוד,
חברי ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות

שלום רב,

הנדון: נחתם ההסכם הקיבוצי הארצי

אנו שמחים לבשר לכם כי ביום ראשון, 14.12.2008 , נחתם בירושלים ההסכם הקיבוצי
הארצי בין הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לבין ועד ראשי
האוניברסיטאות (ור"ה). על ההסכם הארצי חתמו חמש אוניברסיטאות: תל-אביב, העברית,
בן-גוריון, חיפה ובר-אילן. בטכניון טרם הושלם המו"מ המקומי שנלווה לארצי, ולמרות שנציגי
ארגון הסגל האקדמי הזוטר בטכניון בקשו לחתום על ההסכם, סירבה הנהלת הטכניון לעשות
כן.
להלן נוסח ההסכם במלואו:
http://www.zutar.org.il/subpages/employment_new_agreement.html

וקיצור הדיווחים בתקשורת על חתימת ההסכם (כולל וידאו מטקס החתימה!):
http://www.zutar.org.il/subpages/news_media.html

ההסכם הקיבוצי הארצי שנחתם מהווה מהפיכה בהעסקת הסגל האקדמי הזוטר. מסלולי
ההעסקה הפוגעניים של המורים מן החוץ ועוזרי- ההוראה תוקנו מן היסוד והם כוללים עתה
העסקה לשנה שלמה (תשלום שכר מלא של ששה חודשים לסמסטר) וזכויות סוציאליות
ואקדמיות. כמו כן, יקבלו חברי הסגל האקדמי הזוטר תוספות השכר (פיצוי שחיקה), בהמשך
להסכם הסגל האקדמי הבכיר, רטרואקטיבית לחודש ינואר 2008 . בנוסף, ההסכם מתקן
עיוותים שפגעו בחברי הסגל האקדמי הזוטר מזה שנים רבות, ובכלל זה איסור על העסקה
"לפי שעות", איסור "התנדבות להוראה", אפשרות לחופשה ללא תשלום (חל"ת), אפשרות
למינוי במשך יותר משנה אחת, ועוד.

בהסכם זה, הסגל האקדמי הזוטר והמורים "מן החוץ" בכללם, הגיעו להישג שאף קבוצת
עובדים לא-מאורגנת אחרת לא הצליחה להשיג בישראל בעשור האחרון – התארגנות,
התאגדות, וחתימה על הסכם קיבוצי המשפר באופן משמעותי את השכר ואת תנאי העבודה.
הוכחנו שהתארגנות עובדים יכולה להביא לשינוי עמוק ומשמעותי בדפוסי ובתנאי עבודה.

עיקרי ההסכם

1. הצמדה לשכר הסגל הבכיר
השכר של כלל חברי הסגל האקדמי הזוטר יעודכן רטרואקטיבית לינואר 2008 בדומה להסכם הסגל
הבכיר מתאריך ה – 18 לינואר 2008 . הפרשי שכר אמורים להתקבל כבר במשכורת דצמבר.
אחוזי התוספת:
1. "תוספת שחיקה": בינואר 2008 , כל מרכיבי המשכורת עולים ב 4.67%- . בינואר
2009 , תוספת השחיקה תעלה ל 9.34%- ובדצמבר 2009 תוספת השחיקה תעלה
. ל 14%-
2. "הסכם ההסתדרות": בנוסף, מינואר 2008 מתווספת עוד תוספת למרכיבי
השכר הבסיסי של 1.4% , כחלק מהסכם ההסתדרות שמוחל גם על הסגל האקדמי.
מדצמבר 2008 תעמוד התוספת על 2.8% ומדצמבר 2009 תעמוד התוספת על
.4.7%
סה"כ, בתוספת חישובי ריבית דריבית, וע"פ נתוני ות"ת, מדובר בתוספות שכר
. מצטברות של 19.358% , עד סוף 2009
לגבי מורים מן החוץ בלבד, עדכון שכרם מתבצע על פי מנגנון מיוחד ע"פ ארבעת דרגות הסגל
האקדמי הבכיר (ב 2008- , השינויים בשכר הם 9.5% בטבלאות של ינואר, ועוד
1.38% בדצמבר). בתום כל הפעימות, עד סוף 2009 , צפויים תעריפי השכר של
. מורים מן החוץ להתעדכן ב 20.93%-
:( להלן טבלאות השכר החדשות של ות"ת (בינתיים, עד סוף 2008
http://www.che.org.il/tables/univer.html

לצערנו, ועדי המרצים במכללות לא השתתפו במאבקנו זה. אנו מקווים כי נושא המורים "מן
החוץ" יוסדר גם במכללות במהרה.

לצד הסכם ארצי זה סוכמו באוניברסיטאות השונות נספחים או הסדרים מקומיים בסוגיות כמו
יישום ההסכם, חריגים מוסכמים, או הסכמות בנושאים שההסכם הארצי אינו מתייחס אליהם.

אנו רוצים להודות מקרב לב לשרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, שדחפה לתיקון ההיסטורי
בהעסקת הסגל האקדמי הזוטר, ועמדה מאחורינו לאורך כל הדרך. תמיכתה האיתנה היוותה
בסיס חשוב להצלחת המאבק.

לסיום, ברצוננו להודות באופן אישי לניצן הדס, יו"ר הפורום המתאם לשעבר, שליווה את
המשא ומתן לאורך כל הדרך, ולד"ר אלי להר, יו"ר הפורום המתאם הקודם, שבהנהגתו החל
המאבק הנוכחי, ושהמשיך ללוותו גם לאחרי סיום תפקידו.
בברכה,

ד"ר דניאל מישורי
ראש צוות המו"מ
שיאון קורן
יו"ר הפורום המתאם

יום שני, 24 בנובמבר 2008

Fourth Israeli Seminar on Computational Game Theory

The fourth Israeli Seminar on Computational Game Theory will be held on Wednesday, December 31, 10:00AM -- 4:30PM in Microsoft Israel R&D Center, 13 Shenkar St. Herzliya.
For details see the seminar's web page:

Please register by sending an email to ac-ildc@microsoft.com with your name and affiliation until December 15.

The organizers: Michal Feldman, Noam Nisan, Moshe Tennenholtz

Schedule:
Yuval Peres, Random-Turn Hex and Other Selection Games
Sarit Kraus, Intelligent Randomization for Physical Security
Ariel Procaccia, Approximating Lewis Carrol's Voting Rule
Shahar Dobzinski, Multi-Unit Auctions with Budget Limits
Sergiu Hart, Dynamics and Equilibrium

יום ראשון, 23 בנובמבר 2008

הזמנה להגשת מועמדות ל StandWithUs Fellowship—תכנית לדיפלומטיה ציבורית


תוכנית ה-StandWithUs Fellowship הינה תוכנית הכשרה והעשרה בדיפלומטיה ציבורית הפועלת בשיתוף התאחדות הסטודנטים ומשרד החוץ ופותחת בימים אלה את ההרשמה לשנתה השלישית בקמפוסים ברחבי הארץ.

התוכנית מבוססת על מפגשים דו-שבועיים בהם נחשפים המשתתפים למגוון תחומים הכוללים טכניקות הסברה, עמידה בפני קהל, עיצוב והעברת מסרים, תכנון וניהול פרויקטים, תדמית ישראל בעולם, החברה הפלסטינית וסוגיות מפתח בעולם הדיפלומטיה. הסטודנטים בתוכנית יצאו במהלך השנה לסיורים אסטרטגיים באתרים "בוערים" בסדר היום הציבורי וייפגשו עם דוברים ומומחים מהטובים בתחומם.

החברים בתוכנית יתלוו למשלחות מרחבי העולם המבקרות בארץ ונבחרים אף יזכו להשתתף בועידות בינלאומיות ויצאו להתמחויות בארגונים ומוסדות שונים ברחבי אירופה וארצות הברית.

לפרטים נוספים והרשמה:
http://www.standwithus.co.il/articlenav.php?id=6


או פנו לאופיר, רכז אוניברסיטת תל אביב:
טלפון: 052-409-9971 Email: ophir.peleg@standwithus.com


יום ראשון, 16 בנובמבר 2008

CS/Math M.Sc./Ph.D. Students/Alumni - Email and Homepage for Life

כדי לקבל כתובת דואר אלקטרוני קבועה ואתר בית קבוע, יש למלא את הטופס הבא:

http://www.cs.tau.ac.il/helpdesk/forms/email4life/newuser_form.php

לאחר מילוי הפרטים בטופס, יש להדפיס את הדף שהתקבל ולחתום עליו.
את הטופס החתום יש להביא לגלית, במזכירות ביה"ס למדעי המחשב, או לשלוח אותו לפקס 03-6409357, כאשר בראש העמוד כתוב "עבור גלית הרצברג".

בוגרים - נא לשלוח לי את כל קבצי אתר הבית שלכם בקובץ ZIP לכתובת shai.gutner@cs.tau.ac.il

לפרטים נוספים:

http://www.cs.tau.ac.il/research/shai.gutner/tau-cs-math.html


אשמח לעזור בכל שאלה או בעיה.

שי