יום שלישי, 22 באפריל 2008

Email and Homepage for Life

כפי שאתם יודעים, כתובת הדואר האלקטרוני ואתר הבית שלכם באוניברסיטה לא יהיו זמינים זמן מה לאחר סיום הלימודים.

תלמידי תואר שלישי במדעי-המחשב, וכן תלמידי תואר שני במדעי-המחשב שיש להם מנחה, זכאים לקבל כתובת דואר אלקטרוני קבועה ואתר בית קבוע.

לפיכך, מומלץ כבר עכשיו להתחיל להשתמש בכתובת הדואר E-mail4Life ובאתר הבית Homepage4Life.
לדוגמה, אני משתמש בכתובת דואר האלקטרוני הקבועה shai.gutner@cs.tau.ac.il ובאתר הבית הקבוע
http://www.cs.tau.ac.il/research/shai.gutner
כדי לקבל את כתובת הדואר firstname.lastname@cs.tau.ac.il ואתר הבית www.cs.tau.ac.il/research/firstname.lastname יש למלא את הטופס המופיע בקישור:http://www.cs.tau.ac.il/research/shai.gutner/EmailHomepage4Life/EmailHomepage4LifeCS.rtf
לאחר מילוי הטופס, יש להדפיס אותו ולהחזיר אותו חתום ללריסה (משרד ראש ביה"ס למדעי-המחשב, קומה 2 בשרייבר).
ברצוני להודות לסוני, אמיתי ומוטי על העבודה המשותפת שהביאה להגשמת יוזמה זו.

יום שבת, 12 באפריל 2008

הגבלת עישון בקמפוס והצעות החלטה נוספות

בישיבת האחרונה של מועצת אגודת הסטודנטים, הצגתי את ההצעה "הגבלת עישון בקמפוס". ההצעה התקבלה ברוב קולות, ולהלן הנוסח שלה:

הגבלת עישון בקמפוס:

מתוך ההכרה בכך שהאוניברסיטה צריכה לדאוג לשמירה על בריאות הסטודנטים, האגודה תפעל מול הנהלת האוניברסיטה כדי שהאוניברסיטה תאמץ את ההמלצות שלהלן בתור תקנות מחייבות, בשילוב מסרים חינוכיים:
יוגבל העישון במקומות שיכולים להיות מטרד לסטודנטים ועובדי אוניברסיטה.
בפרט, לא ניתן יהיה לעשן במרחק של פחות מחמישה מטרים מהמקומות הבאים:

א. דלת כניסה לבנין.
ב. שער כניסה לאוניברסיטה.
ג. עמדת תשלום של מזון או שתיה.

++++++++++++++++++++++++++++++++

בישיבה האחרונה העליתי גם את ההצעה "נקיון בקמפוס" ובישיבה שלפניה את ההצעה "משאלים ממוחשבים".
לצערי, הצעות אלו לא התקבלו.

נקיון בקמפוס:
א. מתוך הכרה בכך שנקיון הקמפוס הינו אחד השירותים הבסיסיים שהאוניברסיטה מספקת לסטודנטים ולעובדי האוניברסיטה, האגודה תפעל לקידום הנושא, כדי שהאוניברסיטה תאמץ את ההמלצות שלהלן, בשילוב מסרים חינוכיים רלוונטיים.
ב. יוגבר הפיקוח על נקיון השירותים. במידת הצורך, סטודנטים ועובדים יוכלו לדווח על בעיות באמצעות פורום באינטרנט או פניה לגורם מתאים.
ג. לצורך שיפור ההגיינה, יותקנו בשירותים גלילי נייר לניגוב ידיים.
ד. תאסר השלכת אשפה (בפרט, בדלי סיגריות) על הריצפה או הדשא (או בכל מקום שאינו פח אשפה).
ה. תבחן האפשרות למנות "נאמן נקיון" שיפקח על מצב הנקיון.

משאלים ממוחשבים:
א. במערכת "מידע אישי לתלמידים" (או במערכת ממוחשבת אחרת) תתווסף האפשרות לקיים משאל בקרב כלל הסטודנטים.
ב. לפני כל החלטה של האגודה הקשורה בשיבוש הלימודים, יתקיים משאל בקרב כלל הסטודנטים.
בפרט, לפני כל החלטה על שביתת סטודנטים או נעילת שערים, יתקיים משאל.
ג. תוצאות המשאל ישמשו לקבלת התרשמות מהלך הרוחות בקרב הסטודנטים.
למשאל לא יהיה תוקף מחייב.

++++++++++++++++++++++++++++++++

ההצעה הבאה תוצג בקרוב (בנוסח מעודכן):

שקיפות באגודה:
א. כל נציג באגודה יוכל לעיין באופן שוטף בדו"חות הכספיים של האגודה. בפרט, ניתן יהיה לקבל דיווח על המקור של כל ההכנסות.
ב. כל ההצעות שהובאו לדיון במועצה יתפרסמו באתר של האגודה בצירוף תוצאות ההצבעה והנימוקים בעד ונגד. אין צורך לצרף תמלול מדוייק של כל ישיבה.
ג. בחירות לאגודה: כל מועמד שאינו עצמאי יהיה צריך לציין את התא אליו הוא משתייך, במידה והוא משתייך באופן רשמי לתא כלשהו (ע"פ כללי התא המדובר). התוצאות המספריות המדוייקות של הבחירות יפורסמו באתר האגודה. יפורסם גם השיוך לתאים של הנציגים.

יום שני, 7 באפריל 2008

מכתב שנשלח בנוגע לשירותים בשרייבר


‏7 אפריל, 2008

עבור
מר עופר לוגסי
סמנכ"ל תחזוקה והנדסה
אוניברסיטה


הנדון: ניקיון השירותים בפקולטה למדעים מדוייקים.

בשבועות האחרונים מתרבות התלונות לגבי ניקיון השירותים בפקולטה למדעים מדוייקים. בעיה נקודתית זו עושה הדים ואף הגיעה למשרד יו"ר אגודת הסטודנטים ולמשרד ראש למדעי מחשב, פרופ' עמוס פיאט.

נציגי הסטודנטים הלומדים בבניין מתלוננים כי תאי השירותים בבניין לא נקיים, כי קיימים שירותי נשים רק בקומת הכניסה ובקומה השלישית בבניין, וכי בשירותים חסר נייר לניגוב ידיים על בסיס קבוע. בשיחה שערך שי גוטנר, נציג תארים מתקדמים במדעי המחשב מתמטיקה וסטטיסטיקה במועצת האגודה, עם ראש ביה"ס למדעי מחשב הוסבר לו כי לא נקנה נייר לניגוב יידים לשירותים אלא רק למטבחונים בהוראת המנכ"ל. בבניין קיימות מכונות לייבוש ידיים אך אלו בד"כ לא תקינות.

בברור שערכנו לגבי נושא שירותי הנשים התברר כי שירותי הבנות בקומות 1 ו-2 נעולים עבור הסגל המנהלי באוניברסיטה עוד מתקופת ראש ביה"ס הקודם. בימים אלו שירותי הנשים אינם תקינים ורק לאחר פניית הנציג נפתחו חלק משירותי הבנים בקומת הכניסה עבור הנשים.

אודה אם תוכל להתערב ולהורות על פתיחת תאי השירותים הנעולים לנשים בבניין ולברר מדוע מסרב מנהל הפקולטה לרכוש נייר לניגוב ידיים במידה והמכונות לא תקינות.

גיל גולדנברג
יושב ראש
אגודת הסטודנטים / אוניברסיטת תל - אביב
העתק : פרופ' חיים וולפסון,דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים.
פרופ' עמוס פיאט, ראש ביה"ס למדעי המחשב.
ורדה בורנשטיין, ראש מנהל הפקולטה.
שי גוטנר, נציג מדעים מדוייקים .