יום שישי, 26 בדצמבר 2008

הגבלת עישון בקמפוס

מתוך פרוטוקול ישיבת מועצה 4 לשנת 2008:

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מועצה 9.04.08

...
הצעת החלטה: 3. הגבלת עישון בקמפוס /שי גוטנר ( המשך מישיבה קודמת – מצ"ב נספח )

מתוך ההכרה בכך שהאוניברסיטה צריכה לדאוג לשמירה על בריאות הסטודנטים, האגודה תפעל מול הנהלת האוניברסיטה כדי שהאוניברסיטה תאמץ את ההמלצות שלהלן בתור תקנות מחייבות, בשילוב מסרים חינוכיים:

יוגבל העישון במקומות שיכולים להיות מטרד לסטודנטים ועובדי אוניברסיטה.
בפרט, לא ניתן יהיה לעשן במרחק של פחות מחמישה מטרים מהמקומות הבאים:

א. דלת כניסה לבנין.
ב. שער כניסה לאוניברסיטה.
ג. עמדת תשלום של מזון או שתיה.

תוצאות ההצבעה: ( בעד: 20 ,נגד: 9 , נמנע: 6)
...


הצעת ההחלטה התקבלה, אך לא יושמה עדיין.
הופתעתי החודש לראות בסמוך לעמדת השומר בשער 14 (לימודי חוץ) שלט האוסר על עישון בקירבת השער. שאלתי את השומר מדוע הוצב השלט, ונאמר לי שאחת מעובדות האוניברסיטה התלוננה על כך שהשומר עישן בזמן שנכנסה בשער. השלט הוצב בעקבות תלונת העובדת.
נכנסתי שוב באותו שער שבועיים לאחר מכן, וראיתי שהוסר השלט האוסר על עישון ליד השער. התברר לי שמי "שנתן את ההוראה" לשים את השלט אינו עובד עוד באוניברסיטה.

אני מקווה שאותה "יוזמה מקומית" תשפיע על המדיניות הרשמית של האוניברסיטה.


שי

אין תגובות: