יום חמישי, 31 בינואר 2008

מתווה החזרה ללימודים לסטודנטים לתואר שני

כפי שפורסם באתר האגודה:

במתווה הסופי שגובש בוועדה המרכזת בעקבות שביתת הסגל הבכיר,הוצאו תלמידי התואר השני מסעיפי המתווה העיקריים. המתווה ברובו מתייחס לתלמידי תואר ראשון בלבד, פרט לסעיפי הנוכחות ומועדי הגשת הסמינרים. לאחר מו"מ אינטנסיבי בשבוע האחרון ובעקבות פגישה שהתקיימה בין הרקטור,פרופ' דני לויתן, יו"ר אגודת הסטודנטים, גיל גולדנברג ונציגי המחלקה לעניינים אקדמיים באגודת הסטודנטים, הושגו הישגים משמעותיים עבור תלמידי תואר שני ולתלמידי תעודה בקורסים בעלי בחינה/ עבודת סיום (לא בסמינרים):

1. השוואת הציון הממוצע בקורס לציון הממוצע בשלוש השנים האחרונות – סעיף זה תקף בתנאי שמדובר בכתה של 15 סטודנטים ומעלה. סעיף זה מאפשר להקטין את הפגיעה בממוצע הציונים, שממנה סובלים הסטודנטים עקב השביתה וביכולתו רק לשפר את הממוצע.

2. הוצאת ציון מחוץ לממוצע – מתן אפשרות לתלמידי תואר שני במסלול שאינו מחקרי להוציא שלוש נקודות מחוץ לממוצע, על-פי סעיף 12 למתווה (הוצאת שלוש ש"ס מחוץ לממוצע בתואר ערכו כמשקל שני קורסים בתואר ראשון ביחס לסה"כ הנקודות הנדרשות להשלמת התואר).

3. מועדי בחינות – תלמידי תואר שני יוכלו לבחור באחד משני מועדים אפשריים עבור קורסים של סמסטר א'. במצב הנוכחי הסטודנטים מחויבים להבחן במקביל ללימודים שמתקיימים בסמסטר א(2). לאור האמור לעיל תתאפשר לסטודנטים בחירה בין האפשרות לגשת למבחן כעת לבין בחינה בסוף סמסטר א(2). הסעיף תקף לכלל תלמידי תואר שני.

4. שנת השלמות- סטודנטים הנמצאים בשנת השלמות ולומדים קורסים של תואר ראשון, יהיו זכאים לתנאים שמקבלים חבריהם לקורס שהם סטודנטים לתואר ראשון. משמעות הדבר שיוכלו ליהנות גם הם מסעיפי המתווה הרלוונטיים, אך אין משמעות הדבר שישתנו עבורם תנאי הקבלה לתואר שני.

5. החוגים והפקולטות יתחשבו בבעיות אישיות של תלמידי התואר השני מאחר ומדובר בסטודנטים שידוע כי הינם עובדים במקרים רבים במשרה מלאה, ורבים מהם בעלי משפחות, סטודנטיות בהריון שתכננו ללדת בתום השנה המקורית ועוד.

אין תגובות: